If you spend 159,95  more you can enjoy free shipping
Please note that due to Brexit regulations, GB orders must be a minimum of €159,95.

MIN HAVEHISTORIE

Da vi flyttede hertil, var jeg slet ikke gartner.

Da vi flyttede hertil, var jeg slet ikke gartner. Vi købte huset, fordi vi havde brug for større lokaler til vores forlagsvirksomhed. På det tidspunkt skænkede jeg ikke haven mange tanker, og det første års tid gik da også med at indrette huset.

I 1996 besøgte jeg kunstneren Anne Just (1948-2009) i Hune i det nordlige Jylland blot et par kilometer fra Vesterhavet. Jeg havde hørt om Annes have og set en del billeder. Det stod mig klart, at det var et unikt sted skabt af en person med helt særlige kreative evner. Måske kunne hun skrive en bog?

Jeg besøgte Anne Just en varm forsommerdag, og mit møde blev livsstilsændrende. At en have kunne være så frodig, blomsterrig og kunstnerisk, betog mig i den grad.

Vi blev hurtigt enige om, at Anne skulle skrive en bog, og det blev den første i en række af flere. Men ud over en forlagskontrakt i tasken, vendte jeg også hjem med en nyvunden interesse for have.

 Anne og jeg blev hinandens bedste venner, og jeg blev mere og mere betaget af haver og blomster. Rejser til England sammen med Anne udviklede min havestil yderligere, og jeg sugede virkelig til mig. 

Da vi flyttede ind, bestod den omkring fire tusinde kvadratmeter store grund primært af en græsplæne. Her havde jeg altså et blankt lærred, og jeg begyndte med stort engagement at indrette haven.

Et par år gik, og efterhånden stod det mig klart, at haven manglede form og struktur.

Jeg indså, at jeg havde brug for en professionel have- og landskabsarkitekt til at definere en retning. Flere anbefalede mig Jane Schul, som jeg hyrede til at hjælpe mig. Jeg nævnte, at jeg gerne ville undvære plænen og have haverum i varierende størrelser. Jane tegnede de overordnede linjer, og jeg var meget begejstret for hendes forslag. Det er således Jane Schuls formmæssige grundidéer, jeg har arbejdet videre med gennem årene.

Senere fik jeg en uvurderlig sparringspartner i have- og landskabsarkitekt Kjeld Slot, der tog over, hvor Jane Schul slap, da hun gik på pension.

I 2002 udkom min første havebog, og da Anne Just samme år blev opfordret til at være vært for en serie haveprogrammer på TV, inviterede hun mig med. Anne var den kreative kunstner, og jeg bistod som den praktiske gartner. I alt blev det til tredive udsendelser med titlen ’Haven i Hune’, og senere blev jeg vært på mine egne programmer.

Anne gik bort i 2009, men haven findes stadig og er åben for publikum.

Havens rum

I dag er der ikke nogen plæne tilbage i haven. Og hvem har egentlig brug for græs. Jeg har ikke; og heller ikke insekterne, der nyder godt af alle havens blomster. Underpunkterne her giver et indtryk, hvordan havens rum og drivhuse tager sig ud.